Hva er Nord-Norge?

VardoPoebel4
Vardø, 2017. Foto: Hilde Kat. Eriksen

Er Nord-Norge en konstruksjon, et påfunn i festlig lag på en kafe i Kristiania en gang på attenhundretallet? Kanskje var det slik navnet Nord-Norge oppsto. Utvilsomt har finnmarkingen Julius Baumann i det amerikanske Nordlandslaget kjent et eierskap til ordet. I en brevveksling i 1916 med en annen finnmarking, komponisten Ole Olsen i Nordlændingernes forening i Oslo hevder han at begrepet var skapt av ham og stortingsmannen og nordlendingen Sivert Nielsen i 1884. Hensikten var at navnet Nord-Norge skulle bidra til å skape fellesskapsfølelse blant alle utflyttere og utvandrere fra de nordligste delene av Norge, både de som kom fra Nordlandene (Nordland og Troms) og de som kom fra Finnmark. Continue reading «Hva er Nord-Norge?»

Det førtiende året for Nordnorsk Magasin

NNM_1-17_Forside litenNordnorsk Magasin er inne i sin førtiende årgang. I trettini hele år har bladet kommet ut til lesere spredt langt ut over i verden. Alltid har vi fortalt om nord – men slett ikke alltid bare om det nordnorske!

Det har skjedd mye i den nordlige landsdelen siden første utgave av bladet kom ut, og bladet er heller ikke det samme som den gang det blei startet. Noe holder vi like fullt fast ved, slik som litteraturstoff, artikler om landsdelens historie og om utferd til andre nordlige områder. Continue reading «Det førtiende året for Nordnorsk Magasin»

Klining, skinnydipping og komplekse følelser: Om ungdomsromanen «Nærmere kommer vi ikke» av Monika Steinholm

**BOK Nærmere kommer vi ikke web

Monika Steinholm
«Nærmere kommer vi ikke»
Vigmostad & Bjørke, 2016
Ungdomsroman, 240 sider
Anmeldt av Irene Larsen
Nordnorsk Magasin 1-2017

Ei ungdomsbok der handlinga er lagt til Finnsnes er sjelden kost. I høst kom Monika Steinholm med en oppfølger til debutboka Fuck verden, og i den nye boka forberedes intet mindre enn verdens første Guy Pride Parade på Finnsnes. Det skjer i de heteste sommerdagene som har vært i Nord-Norge på mange år, der været ikke er alene om å være varmt. Continue reading «Klining, skinnydipping og komplekse følelser: Om ungdomsromanen «Nærmere kommer vi ikke» av Monika Steinholm»

Liker du å lese bøker? Oversikt over litteratur anmeldt i Nordnorsk Magasin nr 3 og 4 – 2016

 

Vi har anmeldt tilsammen 45 bøker i de fire utgavene av Nordnorsk Magasin i 2016!

Continue reading «Liker du å lese bøker? Oversikt over litteratur anmeldt i Nordnorsk Magasin nr 3 og 4 – 2016»

Tierra del Fuego, Chile: Fra randen av Nord-Europa til Ildlandet i sør

Ildland-landskap, Tierra del Fuego. Foto: Jahn Petter Johnsen, oktober 2016
Ildland-landskap, Tierra del Fuego. Foto: Jahn Petter Johnsen, oktober 2016

Tekst og foto: Jahn Petter Johnsen
Nordnorsk Magasin 4-2014

Jeg kunne vært på tur med hurtigruta over fra Kirkenes over mot Varanger-halvøya. Landskapet er flatt og nakent og skrår opp fra sjøen mot noen høydedrag. Men vi seiler faktisk i motsatt retning av Varanger. Jeg er i Patagonia, på vei over Magellanstredet mot Tierra del Fuego, Ildlandet.

Jeg som vanligvis ferdes lang randen av Nord-Europa, befinner meg nå langs randen av Sør-Amerika. Det er like kaldt på overfarta over Magellanstredet fra Punta Arenas på fastlands-Chile til Porvenir på Ildlandet som det kan være på tur over Varangeren. Continue reading «Tierra del Fuego, Chile: Fra randen av Nord-Europa til Ildlandet i sør»

Tropene, Arktis og Antarktis: Nordnorsk Magasins julenummer ført i pennen fra tre verdensdeler

Måse_QLD_HKEriksen
Australsk måse betrakter redaktøren. Foto: Hilde Kat. Eriksen

Det er 29 varmegrader her jeg sitter i skyggen på verandaen og skriver til julenummeret av Nordnorsk Magasin. Utgave nr 3 og 4 i 2016 har vært redigert fra tropene. Jeg bor i et tørt område, helt på grensa til de våte tropene med sine frodige regnskoger. Det kjennes litt merkelig å være så langt vekk fra det som er magasinets og forlagets kjerne: Det nordlige. Det arktiske, det polare, livet med snø og kulde og mørke halve året og det påfølgende og vedvarende lyse sommerdøgnet som strekker seg fra vår til høst.

Langt borte er også diskusjonene om alt som skjer i ”verden rikeste land”. Strengt tatt er vi ikke verdens rikeste land. I øyeblikket er vi noe slikt som verdens 7. rikeste land per innbygger (kjøpekraft), i følge anslag fra Det internasjonale pengefondet. Men mantraet ”i verdens rikeste land” ruller og går i debattene. Continue reading «Tropene, Arktis og Antarktis: Nordnorsk Magasins julenummer ført i pennen fra tre verdensdeler»

Anmeldelse av Under overflaten: Oppdrettsvirksomhetens mørke sider

Kjersti Sandvik
«Under overflaten. En skitten historie om det norske lakseeventyret.»
Gyldendal 2016, Sakprosa, 256 s.
Anmeldt av Jahn Petter Johnsen
Nordnorsk Magasin 3-2016

Fiskeribladet Fiskarens journalist Kjersti Sandvik lykkes i å konstruere en skitten historie om norsk lakseoppdrett. Sandvik er klar på at hennes eneste hensikt med å skrive boka er å peke på hva hun mener driver oppdrettsnæringa i feil retning. Jeg leser boka som en invitasjon til debatt om hvordan oppdrett bør foregå i framtida og hvem som skal legge premissene.

Kjersti Sandvik "Under overflaten"

I likhet med mange andre debattbøker skrevet av journalister må denne boka kategoriseres som «faction-litteratur» der fakta, anekdoter og journalistens egne meninger veves sammen til et moralsk partsinnlegg som mange nok vil føle seg tiltrukket av og lese med sympati. Continue reading «Anmeldelse av Under overflaten: Oppdrettsvirksomhetens mørke sider»

De nordlige hagenes historie. En omtale av boka «Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer»

HildeKatBlog

Ingebjørg Hage, Elin Haugdal og Sveinulf Hegstad (red.)
«Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer»
Sakprosa, 441 s, fotoillustrert
Orkana Akademisk 2015
Anmeldt av Hilde Kat. Eriksen
Nordnorsk Magasin 3-2016

Et omfattende arbeid er lagt ned i den kulturhistoriske boka Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Boka er bygd opp av tretten artikler som spenner vidt tematisk og som til sammen forteller en god del av historia til de nordnorske hagene de siste tre hundreårene. En av ambisjonene med verket har vært å sette ”brokker av hagehistorie i nord” i en større sammenheng. Målet har vært å presentere forskningsbasert materiale både for folk med faginteresse og for et allment publikum, og bidra til å gjøre nordnorsk hagetradisjon til et eget forskningsfelt.

Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer «Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer»

Artiklene er skrevet av de tre redaktørene samt Karsten Jørgensen, Annegreth Dietze-Schirdewahn, Brynhild Mørkved og…

View original post 330 more words

Oversikt over litteratur anmeldt i Nordnorsk Magasin 1 og 2 – 2016

 BOK Wærp En øyreiseBOK Lindkvist SelvopptattBOK ARJacobsen 1945.jpgkrigogfrigjøring (2)

Bøker anmeldt i Nordnorsk Magasin 2-2016

  • Beate Heide ”Det knuste hjertet”, barnebok (Skaniid Girjie 2016). Anmeldt av Anne O. Bjørkli.
  • Per Knutsen ”Broren til Hugo”, roman (Cappelen Damm). Anmeldt av Finn Stenstad.
  • Ellisiv Lindkvist ”Selvopptatt”, roman (Cappelen Damm 2015). Anmeldt av Ingebjørg Liland.

Continue reading «Oversikt over litteratur anmeldt i Nordnorsk Magasin 1 og 2 – 2016»

Den arktiske våren

Våren i nord kommer langsomt. Mange er de som snakker om hvor raskt den nordnorske våren faller ned over oss, over natta er den der! Ja visst. Men før dette omveltende vårdøgnet ligger ei langstrakt tid med snø som smelter, og ny snø som faller. Og lyset, som vokser inn over oss som noe vi hadde glømt, som vi overraskes over å se igjen.

Den arktiske våren. Foto: Hilde Kat. Eriksen
Den arktiske våren. Foto: Hilde Kat. Eriksen

Kanskje kan du si at den nordnorske våren er stygg. I spredtbygde strøk ligger grusveiene som gjørmegrøfter og asfalten krummer seg og svaier seg i teleløysinga. I tettbygde strøk skal tonn på tonn av gråsvarte snødepoter tine bort. Og i det snøen er vekk, ligger enda alt det gråsvarte igjen. Sot, sand og grus som dekker skråninger og veikanter, hageflekker og innkjørsler. Continue reading «Den arktiske våren»

Nordnorsk Magasin – seig som ei vidjegrein

Litteraturen, kulturen, samfunnet og historia. Det var der det begynte, i 1978. Nordnorsk Magasin skulle være en stemme i – og om – Nord-Norge. Og det skulle være et blad for litteraturen. Nordnorsk forfatterlag sto som eier de første årene.

NNM_1-16_Framsida

Bladet blei skapt i huset til den første redaktøren, redaksjonen var ved salongbordet heime. Første nummer blei trykt i 5000 eksemplar, sier historia. Utgivelsen blei omtalt i den nasjonale nyhetssendinga på statskanalen og opplaget blei solgt ut og erstattet av et like stort andre-opplag. Continue reading «Nordnorsk Magasin – seig som ei vidjegrein»

LITTERATUR: Posthum utgivelse av den kvenske romanen ”De siste årene”

Kvenroman ViimiVuodet
Alf Nilsen-Børsskog: «Viimi vuodet»

Fjerde bind i den kvenske bokserien «Elämän jatko» kom ut i 2015 – et år etter at forfatteren Alf Nilsen-Børsskog gikk bort. Continue reading «LITTERATUR: Posthum utgivelse av den kvenske romanen ”De siste årene”»