Juleutgaven av Nordnorsk Magasin 2017: Reiser i tid og landskap

– Når noen har vært på ei reise, så har de noe å fortelle. Magasinets reise har så langt vart i 40 år. Vår redaksjon og frilansere har i løpet av disse årene vært i Island, Grønland og Russland, Finland og Sverige, på Færøyene og Orknøyene, for å nevne noe.

– I denne utgaven av Nordnorsk Magasin forteller vi om både korte og lange reiser. Magasinredaktøren har besøkt Fogo Island ved Newfoundland i Canada, et fiskeriavhengig øysamfunn som har vært igjennom flere kriser de siste femti årene. Både forskere og milliardærer har gitt sine bidrag til å opprettholde et levende samfunn på Fogo.

ART Fogo Is fra Groenland WEB
Is fra Grønland fyller bukter og viker på Fogo Island i mai. Foto: Hilde Kat. Eriksen / Nordnorsk Magasin

– På Brottøya sør i Hadselfjorden fikk befolkninga for to år siden fast anløp av hurtigbåt. Åtte år tidligere fikk de fleste andre bygdene i regionen veiforbindelse via Lofast – Lofoten fastlandsforbindelse. Continue reading «Juleutgaven av Nordnorsk Magasin 2017: Reiser i tid og landskap»

Reklamer

Hva er Nord-Norge?

VardoPoebel4
Vardø, 2017. Foto: Hilde Kat. Eriksen

Er Nord-Norge en konstruksjon, et påfunn i festlig lag på en kafe i Kristiania en gang på attenhundretallet? Kanskje var det slik navnet Nord-Norge oppsto. Utvilsomt har finnmarkingen Julius Baumann i det amerikanske Nordlandslaget kjent et eierskap til ordet. I en brevveksling i 1916 med en annen finnmarking, komponisten Ole Olsen i Nordlændingernes forening i Oslo hevder han at begrepet var skapt av ham og stortingsmannen og nordlendingen Sivert Nielsen i 1884. Hensikten var at navnet Nord-Norge skulle bidra til å skape fellesskapsfølelse blant alle utflyttere og utvandrere fra de nordligste delene av Norge, både de som kom fra Nordlandene (Nordland og Troms) og de som kom fra Finnmark. Continue reading «Hva er Nord-Norge?»

Tropene, Arktis og Antarktis: Nordnorsk Magasins julenummer ført i pennen fra tre verdensdeler

Måse_QLD_HKEriksen
Australsk måse betrakter redaktøren. Foto: Hilde Kat. Eriksen

Det er 29 varmegrader her jeg sitter i skyggen på verandaen og skriver til julenummeret av Nordnorsk Magasin. Utgave nr 3 og 4 i 2016 har vært redigert fra tropene. Jeg bor i et tørt område, helt på grensa til de våte tropene med sine frodige regnskoger. Det kjennes litt merkelig å være så langt vekk fra det som er magasinets og forlagets kjerne: Det nordlige. Det arktiske, det polare, livet med snø og kulde og mørke halve året og det påfølgende og vedvarende lyse sommerdøgnet som strekker seg fra vår til høst.

Langt borte er også diskusjonene om alt som skjer i ”verden rikeste land”. Strengt tatt er vi ikke verdens rikeste land. I øyeblikket er vi noe slikt som verdens 7. rikeste land per innbygger (kjøpekraft), i følge anslag fra Det internasjonale pengefondet. Men mantraet ”i verdens rikeste land” ruller og går i debattene. Continue reading «Tropene, Arktis og Antarktis: Nordnorsk Magasins julenummer ført i pennen fra tre verdensdeler»

Nordnorsk Magasin nr 3-2016: Et kvinneperspektiv

framsida_nnm_3-2016SEPTEMBER 2016: Det har skjedd så mye i den nordlige landsdelen igjennom historia. Vi kan anta at halvparten av det som har foregått er det kvinner som står bak, sjøl om de ikke alltid nevnes i beretningene. Kvinner har utrustet hjem og gård, barn, mann og seg sjøl med nødvendig utstyr for daglig liv og dont, og også for mer ekstraordinære hendelser. De har holdt i hevd tradisjonell kunnskap, og de har tatt skrittet fram og prøvd seg på nye stier når samfunnet har akseptert det.

Vi har samlet noen beretninger fra vår felles landsdel, og håper du som leser dette er åpen for å se at disse kvinnene hver på sin måte bidrar og har bidratt til at vi i dag er de vi er. Continue reading «Nordnorsk Magasin nr 3-2016: Et kvinneperspektiv»

Fra ishavet til Karelen i sommerutgaven av Nordnorsk Magasin

 

Restaurert langhus i Paanozero (Paanajärv), Karelen, bygd i 1896.
Restaurert langhus i Paanozero (Paanajärv), Karelen, bygd i 1896.

 

I sommerutgaven av Nordnorsk Magasin kan du lese deg fra ishavet i nord til Karelen i øst:

Med sjyvatn i blodet: Arne Tobiassen (82) fra Vesterålen har hele sitt liv vært på havet. Han har vært både på de store oseaner, på ishavet og på heimesjøen. Til tross for at det flere ganger har vært ”nære på”, kunne han ikke ha tenkt seg et liv som landkrabbe. (Av Liv-Karin Edvardsen)

Varangerhus – et kulturminne fra øst: Reiser du rundt Varangerfjorden i dag ser du kombinasjonshus, såkalte Varangerhus, ligge på rekke og rad. Varanger befinner seg lengst nordøst i landet, nært grensen til både Finland og Russland. Kulturlandskapet der er unikt fordi tyskerne ikke rakk å utføre «den brente jords taktikk» i Øst-Finnmark, men området ble sterkt bombet. Nå har museet i Vadsø vært på dokumentasjonstur til Karelen, man antar at byggeskikken kom derfra. (Av Monica M. Gebhardt og Randi B. Sjølie) Continue reading «Fra ishavet til Karelen i sommerutgaven av Nordnorsk Magasin»

Nordnorsk Magasin – seig som ei vidjegrein

Litteraturen, kulturen, samfunnet og historia. Det var der det begynte, i 1978. Nordnorsk Magasin skulle være en stemme i – og om – Nord-Norge. Og det skulle være et blad for litteraturen. Nordnorsk forfatterlag sto som eier de første årene.

NNM_1-16_Framsida

Bladet blei skapt i huset til den første redaktøren, redaksjonen var ved salongbordet heime. Første nummer blei trykt i 5000 eksemplar, sier historia. Utgivelsen blei omtalt i den nasjonale nyhetssendinga på statskanalen og opplaget blei solgt ut og erstattet av et like stort andre-opplag. Continue reading «Nordnorsk Magasin – seig som ei vidjegrein»

Stort dobbeltnummer høsten 2015: 72 sider med varierte tema fra Nord-Norge, Nordkalotten og fra Orknøyene

Forsida_3-4-15 - Kopi

Bla og les i et utdrag fra Nordnorsk Magasin 3-4 2015, bladet har 72 sider med variert stoff og en temabolk om ungdomsbøker! Continue reading «Stort dobbeltnummer høsten 2015: 72 sider med varierte tema fra Nord-Norge, Nordkalotten og fra Orknøyene»

NORDKALOTTFORLAGET: «Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel» handler om fornorskningprosessen lengst nord i Norge.

Tromsoe_seminarister
NY BOK, SEPTEMBER 2015: Boka «Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel» handler om skoleverkets og enkeltpersoners roller i fornorskningprosessen lengst nord og nordøst i Norge mot slutten av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Continue reading «NORDKALOTTFORLAGET: «Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel» handler om fornorskningprosessen lengst nord i Norge.»

Følg Nordnorsk Magasin og Nordkalottforlaget på sosiale medier

SoMe2Følg oss gjerne på sosiale medier for oppdateringer om nye utgivelser av Nordnorsk Magasin og nye bøker på Nordkalottforlaget. Du finner oss på Facebook, Twitter og Instagram, dessuten på Facebook-sida til dikteren Helge Stangnes. Continue reading «Følg Nordnorsk Magasin og Nordkalottforlaget på sosiale medier»

Tanker etter ti år og førti utgaver av Nordnorsk Magasin

Også dette er Nord-Norge. Foto: Hilde Kat. Eriksen, 2015

Også dette er Nord-Norge. Foto: Hilde Kat. Eriksen, 2015

For ti år siden tok undertegnede til med å redigere Nordnorsk Magasin. De tre første utgavene blei redigert fra Trøndelag, før flyttveien gikk nordover etter et mangeårig eksil i Midt-Norge, på Nord-Vestlandet og på det sentrale Østlandet, med noen innflettede år i Øst-Finnmark og en periode i den kanadiske provinsen Newfoundland og Labrador.

Årene etter at jeg vendte tilbake til den nordlige landsdelen har vært interessante, og jeg har lært mye om dagens Nord-Norge. Både hvor særegne vi er, og hvor like vi kan være folk i andre regioner. For å være sikker på å få sett oss fra flere kanter, blei likegodt en årgang av magasinet redigert fra Skottland også. Continue reading «Tanker etter ti år og førti utgaver av Nordnorsk Magasin»

Les Randi Rønning Balsviks beretning om et kaffebesøk fra Nigeria i Vardø, 1956

Randi Rønning Balsviks beretning om et kaffebesøk fra Nigeria i Vardø, 1956.Dette er et bemerkelsesverdig fotografi tatt på Sjømannshjemmet Havly i Vardø i 1956 og publisert i avisa Østhavet (Vardø) den 18. juni 2014. Det ble innlevert av Gunvor Brinchmann, som på den tida bildet ble tatt arbeidet på Havlys kafé, forteller Randi Rønning Balsvik i Nordnorsk Magasin sitt temanummer om Afrika.

Continue reading «Les Randi Rønning Balsviks beretning om et kaffebesøk fra Nigeria i Vardø, 1956»

Eventyr, fortellinger, dikt og bilder fra Nord-Norge og Nordkalotten: Rimelig restsalg av Nordnorsk Dikting

Nordnorsk Dikting: Eventyr, fortellinger, dikt og bilder fra Nord-Norge og Nordkalotten
NORDNORSK DIKTING 1, 2, 3: Eventyr, fortellinger, dikt og bilder fra Nord-Norge og Nordkalotten. Dette verket i tre bind kom ut i perioden 1983-1989. Et praktverk med litteratur beregna for barn og voksne. Continue reading «Eventyr, fortellinger, dikt og bilder fra Nord-Norge og Nordkalotten: Rimelig restsalg av Nordnorsk Dikting»